طاقه – فهرست اروپا انگلیس برگزاری انگلیسی

طاقه – فهرست: اروپا انگلیس برگزاری انگلیسی انتخابات خبرگزاری رویترز خروج از اتحادیه اروپا بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گف

قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

عبارات مهم : اینترنت

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گفت: اپراتورها بسته به شرایط و در حوزه رقابتی می توانند اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر حدود تعیین شده است ارائه دهند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه اینترنت بر مبنای سرعت به جای حجم گفت: تاکنون اینترنت در بخش ثابت و ADSL به این شکل بود که مردم حجم خریداری می کردند و جهت هر گیگابایت ۳۰۰۰ تومان می دادند که البته با زیاد کردن حجم این قیمت کم کردن می یافت. این سیاست اکنون عوض کردن کرده و از این بعد به جای اینکه افراد حجم خریداری کنند، سرعت را خریداری می کنند.

قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

وی راجع به نحوه تعرفه اینترنت اظهار کرد: بازدیدکنندگان ماهانه ۱۰ گیگابایت اینترنت بین الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. هزینه اینترنت تا دو مگابیت ۲۰ هزار تومان، از ۲ تا ۶ مگابیت ۳۵ هزار تومان، از شش تا حدود ۲۰ مگ ۵۰ هزار تومان هست. جهت کسانی که در حال حاضر مصرف پایین دارند، جهت اینکه احساس گران شدن نکنند، نیز سطح ۱۰ هزار تومانی تعریف کردی l که مشمول بر ۳ گیگابایت اینترنت بین الملل و ۶ گیگابایت داخلی است.

معاون شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راجع به اینترنت ارائه شده است به وسیله فیبر نوری و سرعت های بالای ۱۶ مگابیت بر ثانیه نیز بیان کرد: در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، قیمت گذاری آن به نحوی است که جهت اینترنت داخل نصف اینترنت بین الملل تمام می شود. در سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه حجم ۵۰ و ۱۰۰ گیگابایت جهت اینترنت بین الملل و داخل هست. سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه نیز دارای ۷۰ و ۱۴۰ گیگابایت جهت اینترنت بین الملل و داخل است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گف

جدول قیمت های ارائه اینترنت بر مبنای مصوبه شرکت تنظیم مقررات به صورت زیر است.

سرعت اینترنت

سقف حجم مصرف اینترنت بین الملل (بر مبنای گیگابایت)

سقف حجم مصرف اینترنت داخلی (بر مبنای گیگابایت)

قیمت ماهانه (بر حسب تومان)
۵۱۲ کیلوبیت تا ۲ مگابیت برثانیه (کم مصرفها) ۳ گیگابایت ۶ گیگابایت ۱۰ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت تا ۲ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۲۰ هزار تومان
۲ مگابیت تا ۶ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۳۵ هزار تومان
۶ مگابیت تا ۲۰ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
بالای ۲۰ مگابیت برثانیه ۵۰ مگابایت ۱۰۰ مگابایت ۲۵۰ هزارتومان
۵۰ مگابیت برثانیه (فیبرنوری) ۷۰ مگابایت ۱۴۰ مگابایت ۳۰۰ هزارتومان

*طبق بیانات عباسی شاهکوه، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت می توانند جهت رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و اینترنت بین الملل را تا دو برابر این حدود تعیین شده است ارائه دهند.

قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

سیاست مصرف منصفانه و نه اینترنت بی نهایت

عباسی شاهکوه راجع به سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) توضیح داد: در دنیا متداول است هنگامی که در بخش ثابت سرعت را می فروشند، یک محدودیت هم قرار می دهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، لیکن ممکن است یک یکسان دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین علت یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، ولی تا یک حد می توانید با همان سرعت دانلود کنید. بعد از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: ما از مدل دوم استفاده کردیم. بدهید ترتیب که بازدیدکنندگان باید جهت مصرف اضافه جداگانه حجم بخرند. البته مصرف متداول زیاد از این نمی شود. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۳۰۰۰ تومان جهت هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین الملل و از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان جهت اینترنت داخلی هست. همچنین در حجم اضافه می تواند هر قیمتی که جهت اینترنت داخل وجود دارد، یک دهم می شود و جهت اینترنت بین الملل می تواند ۴۰ درصد پایین تر باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گف

اپراتورها مجازند تا ۱۰ برابر حجم تعیین شده است بروند

معاون شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورها این اجازه را دارند که از ۲۰ گیگ تا ۲۰۰ گیگ هم بروند، گفت: با ۲۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه جهت سرعت ۲ مگابیت در ثانیه، می توان در روز یکسره تا ۸ ساعت فیلم دانلود کرد و حتی به تماشای تلویزیون آنلاین پرداخت بدون اینکه حجم تمام شود. البته در اینترنت داخلی لیکن مصرف حجم اوج معمولا جهت اینترنت داخل است و طراحی شبکه ملی اطلاعات هم جهت اینترنت داخل است.

قیمتهای تازه اینترنت اعلام شد

عباسی شاهکوه با تاکید بر شرایط رقابتی بین اپراتورها جهت ارائه حجم اینترنت بیان کرد: اپراتورها بسته به شرایط و در حوزه رقابتی می توانند اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر این حد تعیین شده است ارائه دهند. اینترنت بین الملل نیز اجازه دارد تا دو برابر زیاد کردن یابد. به مرور که انتقال زیاد کردن پیدا می کند اطمینان داریم که اپراتورها حجم را زیاد از این مقدار خواهند داد، کما اینکه در حال حاضر بعضی اپراتورها هستند که تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت می دهند.

سرعت فیبر نوری تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه

وی با اشاره به تعرفه گذاری جهت اینترنت بر مبنای فیبر نوری، بیان کرد: مخابرات می تواند در سراسر کشور روی فیبر نوری کار کند و در حال حاضر فیبر نوری را در بعضی از شهرها واگذار کرده هست. اپراتور ایرانیان نت نیز روی فیبر نوری کار می کند. ایرانیان نت قبلا دوره حفاظت داشت که حفاظت سراسری آن هم اکنون تمام شده است و به هشت شهر بزرگ رسیده هست. بنابراین سایر FCP ها نیز مجاز هستند در خارج از این هشت شهر بزرگ به حوزه فیبر نوری وارد شوند.

معاون شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه جهت فناوری های مختلف، تعرفه گذاری شده است هست، افزود: تعرفه های قبلی همه بر اساس ADSL بود که معمولا تا ۱۶ مگابیت در ثانیه سرعت داشت. ما سرعت های بالاتر را نیز در این طرح خود تعریف کردیم. ممکن است در آینده بعد از ADSL، VDSL بیاید که اپراتورها اکنون روی آن کار می کنند و یا ممکن است فیبر نوری واگذار شود که تا سرعت ۵۰ مگابیت در ثانیه را نیز پوشش می دهد.

زمان اجرایی شدن مصوبه تا آخر مرداد

عباسی شاهکوه راجع به وقت اجرایی شدن این مصوبه از طرف اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت اظهار کرد: این تعرفه ها نهایتا تا آخر هفته ابلاغ می شود. همچنین ظرف یک هفته بعد از ابلاغ اپراتورها باید آن را اجرایی کنند. بنابراین این طرح نهایتا تا آخر مرداد اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعمال حداقل سرعت پیش از این وجود نداشت، گفت: اکنون در چنین شرایطی که اینترنت داخلی ما زیاد به مردم عرضه می شود، اپراتورها مجاز نیستند سرعت کمتر از ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ارائه دهند. تاکید ما روی سرویس های داخلی است که امیدواریم با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود و انگیزه ای جهت اپراتورها باشد که سرویس های داخلی را زیاد کردن دهند تا شبکه ملی اطلاعات به نحو مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در هر مدلی ممکن است تخلف یا اشتباه اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: با وجود این، نظارت بر سرعت از نظارت بر حجم ساده تر و اجرایی تر هست. البته زیاد خود بازدیدکنندگان باید این نظارت را انجام دهند. بنابراین بازدیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف می توانند ابتدا به اپراتور ارجاع داده و اگر نتیجه نداد به رگولاتوری شکایت کنند.

واژه های کلیدی: اینترنت | گیگابایت | بین الملل | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog