طاقه – فهرست اروپا انگلیس برگزاری انگلیسی

طاقه – فهرست: اروپا انگلیس برگزاری انگلیسی انتخابات خبرگزاری رویترز خروج از اتحادیه اروپا بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستور فبروزآبادی جهت کم کردن سرعت خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران

با دستور فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی، از این بعد مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران لغو شد. 

دستور فبروزآبادی جهت کم کردن سرعت خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران

دستور فبروزآبادی جهت کم کردن سرعت خبر رسان تلگرام در ایران

عبارات مهم : ایران

با دستور فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی، از این بعد مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران لغو شد.

به دنبال این دستور ترافیک خبر رسان تلگرام صرفا از طریق ارتباطات بین الملل راهیابی خواهد شد و بالطبع امکان کم کردن کیفیت این خبر رسان وجود دارد.

دستور فبروزآبادی جهت کم کردن سرعت خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | تلگرام | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog